Wednesday, May 6, 2009

Die Zahlen (4)

Kita sudah mempelajari angka/bilangan dalam bahasa Jerman di sini, di sini, dan di sini. Sekarang kita akan melangkah lebih dalam lagi dengan mempelajari angka ratusan, ribuan, dan jutaan.

100 = einhundert

200 = zweihundert

300 = dreihundert

400 = vierhundert

500 = fünfhundert

600 = sechshundert

700 = siebenhundert

800 = achthundert

900 = neunhundert

1000 = eintausend

2000 = zweitausend

3000 = dreitausend

4000 = viertausend

5000 = fünftausend

6000 = sechstausend

7000 = siebentausend

8000 = achttausend

9000 = neuntausend

10000 = zehntausend

15000 = fünfzehntausend

900000 = neunhunderttausend

1000000 = eine Million

0 comments:


Blogspot Templates by Isnaini Dot Com and Home Design. Powered by Blogger